ג' טבת, תשע"ב
29 דצמבר 2011
335/2011
כתבו מרק פלדמן (תחום סגן מנהל אגף בכיר מיקרו כלכלה), אילנה דרור (תחום אינדיקאטורים כלכליים מובילים)
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • הביקוש למהנדסים ואדריכלים (סמל 02) היווה ברבעון זה יותר ממחצית מהמשרות הפנויות בקרב בעלי משלח יד אקדמי (כ-4,100 משרות פנויות). היחס בין ההיצע לביקוש עלה ברבעון זה ל-0.6 (לעומת 0.3 ברבעון הקודם)[1]. כאן ובהמשך הכוונה ליחס בין מבקשים לעבוד במשלח יד ספציפי לבין משרות פנויות במשלח יד זה.
  • הביקוש להנדסאי מחשב, טכנאי מחשב ומתכנתים (130) היווה כ-35% מהמשרות הפנויות בקרב בעלי מקצועות חופשיים וטכניים (כ-2,600 משרות פנויות) והיחס בין ההיצע לביקוש עלה לעומת שני הרבעונים הקודמים והוא עומד כיום על 1.6.
  • הביקוש למנהלים בכירים (סמל 22) עלה בהתמדה במשך שלושת הרבעונים האחרונים והיווה ברבעון השלישי כ-75% מהמשרות הפנויות בקרב מנהלים (כאלף משרות פנויות). באותה התקופה היחס בין ההיצע לביקוש נמצא במגמת ירידה ועומד כיום על 3.0.
  •  הביקוש לפקידי קבלת קהל ומפעילי ציוד משרדי (סמל 36) היווה כ-35% מכלל הביקוש לעובדי פקידות (כ-2,700 משרות פנויות) והיחס בין ההיצע לביקוש ירד ל-1.6 (לעומת 2.6 ברבעון הקודם).
  • הביקוש לעובדים בשירותי הארחה ואוכל (סמל 44) היווה כ-30% מכלל הביקוש לסוכנים, עובדי מכירות ועובדי שירותים (כ -5,200 משרות פנויות) והיחס בין ההיצע לביקוש עלה ל- 3.0 (לעומת 1.7 ברבעון הקודם). מתוכם הביקוש הגבוה ביותר היה למלצרים ומוזגים (סמל 444) והיחס בין ההיצע לביקוש עלה ל-2.7 (לעומת 2.0 ברבעון הקודם).
  • יחס בין היצע לביקוש נמוך מ-1 (כלומר במקצועות אלה מספר המשרות הפנויות עולה על ההיצע) נמצא בקרב מהנדסי מחשבים (סמל 027), מנהלים אחרים (סמל 239), פקידי קבלת קהל (סמל 361) ובקרב רצפים, סתתים, טייחים, ברזלנים (בבניין), מרכיבים מאלמנטים טרומיים וטפסנים (סמלים 692-697).
  • יחס בין היצע לביקוש גבוה מ-7 נמצא בקרב עובדי מטבח וניקיון במשרדים ובמוסדות (סמל 911).[1] יחס בין היצע לביקוש נמוך מ- 1 ההיצע נמוך מהביקוש (כלומר, במקצועות אלה מספר המשרות הפנויות עולה על ההיצע){{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}