י' חשון, תשע"ב
07 נובמבר 2011
277/2011

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
 • בסוף שנת 2010 נאמדה האוכלוסייה המוסלמית ב-1.321 מיליון נפש, גידול של כ-35 אלף תושבים לעומת סוף שנת  2009.
 • המספר הגדול ביותר של תושבים מוסלמים מתגורר בעיר ירושלים כ-272 אלף, והם מהווים 20.6% מכלל המוסלמים בישראל ו- 34.5% מכלל תושבי העיר. היישוב השני בגודלו מבחינת מספר תושביו המוסלמים הוא רהט -  53 אלף מוסלמים, בנצרת 50.5 אלף ובאום אל-פחם 47.3 אלף.
 • בשנת 2010, שיעור הפריון הכולל (מספר הילדים הממוצע שאישה צפויה ללדת במהלך חייה) באוכלוסייה המוסלמית עמד על 3.8 ילדים לאישה, לאחר ירידה מ-4.7 ילדים לאישה בשנת 2000.
 • אחוז ההשתתפות בכוח העבודה האזרחי בשנת 2010 בקרב מוסלמים בגילאי 15 ומעלה היה 39.9% (60.3% בקרב גברים ו-19.2% בקרב נשים). לעומת 60.6% מהיהודים, אחוז הבלתי מועסקים בקרב מוסלמים בגילאי 15 ומעלה היה 9.2% לעומת 6.5% אצל היהודים.
 • 40% מהנשים המוסלמיות המועסקות עובדות בענף החינוך.
 • שיעור הזכאים לתעודת בגרות מבין תלמידי כיתות י"ב הגיע ב-2010 ל-56%. שיעור הזכאים בחינוך העברי גבוה מזה בחינוך הערבי – 58%  לעומת 48%.
 • בשנת תש"ע למדו 20,972 סטודנטים מוסלמים בכל המוסדות להשכלה גבוהה בישראל.
 • כמעט רבע (23.7%) מהסטודנטים שלומדים במכללות האקדמיות לחינוך הם מוסלמים.
 • סך ההוצאה החודשית לתצרוכת במשקי בית מוסלמים מסתכמת ב-11,527 ₪ לעומת 13,997 ₪ במשקי בית יהודים.
 • ההוצאה למזון (כולל ירקות ופירות) במשקי הבית המוסלמים מסתכמת ב-2,751 ₪ והיא גבוהה יותר מההוצאה למזון במשקי בית יהודים – 2,144 ₪.
 • ההוצאה לחינוך, תרבות ובידור במשקי הבית היהודים גבוהה פי 2 מההוצאה במשקי הבית המוסלמים (1,878 ₪ לעומת 901 ₪ בהתאמה).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}