א' ניסן, תשע"א
05 אפריל 2011
076/2011

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

בשנת 2010:

  • ערך התפוקה החקלאית[1] - 26.5 מיליארד ש"ח, עלייה נומינלית של  0.8% לעומת 2009
  • ערך התשומה החקלאית[2] - 15.6 מיליארד ש"ח, עלייה נומינלית של 7.1% לעומת 2009
  • ירידה של כ-14% בכמות הירקות, תפוחי אדמה ומקשה, בין היתר כתוצאה מגלי החום שפקדו את ישראל בשנת 2010
  • כמות התוצרת המיועדת ליצוא ירדה  ב-1.9%, לעומת עלייה של 10.0% בשנה הקודמת
  • מחירי התוצרת ליצוא עלו ב-8.3% לעומת 2009
  • עלייה של 43.7% בכמות אבוקדו המיוצאת לעומת 2009
  • עלייה של 6.3% בכמות פרי הדר המיוצאת לעומת 2009
  • ירידה של 22.6% בכמות עגבניות שרי המיוצאת לעומת 2009
  • ירידה של 16.0% במחירי הדשנים והזבלים לעומת 2009[1] תפוקה חקלאית - ערך הייצור החקלאי בתוספת השקעה במטעים צעירים ובייעור

[2] תשומה חקלאית - סך החומרים והשירותים שנקנו ע"י ענף החקלאות מענפים אחרים בישראל ומיבוא תוצרת הביניים והפחת במחירי חידוש.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}