י"ז אב, תשע"א
17 אוגוסט 2011
200/2011
כתבו אייל כהנא (תחום עסקים - כלכלה), גליה יוחאי (תחום מדדי עסקים ותעשייה)
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

על-פי נתוני מגמה: ממוצע אחוז השינוי בתקופה אפריל-יוני 2011, בחישוב שנתי (לוח א' ולוח ב')

  • ירידה של 1.5% בייצור התעשייתי בסך הכול התעשייה
  • עלייה של 5.4% בייצור התעשייתי ללא ענפי הטכנולוגיה העילית
  • עלייה של 7% בפדיון ממכירות לשוק המקומי במחירים קבועים, עלייה של 1.6% בפדיון ממכירות ליצוא במחירים קבועים
  • עלייה של 1.5% במספר משרות השכיר בתעשייה
  • ירידה של 0.4% בשעות העבודה למעשה בתעשייה


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}