כ"ו כסלו, תשע"ב
22 דצמבר 2011
328/2011

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • ערב חג המולד 2011[1] חיים בישראל כ-154.5 אלף נוצרים, המהווים 2% מאוכלוסיית מדינת ישראל.
  • 80.4% מהנוצרים בישראל הם נוצרים ערבים; היתר ברובם הם נוצרים אשר עלו לישראל עם בני משפחותיהם היהודים במסגרת חוק השבות (כולל ילדיהם שנולדו בארץ). רובם הגיעו בגל העלייה של שנות התשעים מבריה"מ לשעבר.
  • הישובים בעלי האוכלוסייה הנוצרית הערבית הגדולה ביותר הם נצרת (כ-22.2 אלף), חיפה (13.8 אלף), ירושלים (11.6 אלף), ושפרעם (9.3 אלף), נכון לסוף שנת 2010.
  • הגיל החציוני[2] בנישואין ראשונים של החתנים הנוצרים ב-2009 היה – 29.1, כשנה וחצי יותר מזה של החתנים היהודים,  כשנתיים יותר מזה של החתנים הדרוזים וכשלוש וחצי שנים יותר מזה של החתנים המוסלמים.
  • מספר הילדים הממוצע עד גיל 17 במשפחות הנוצריות עם ילדים עד גיל זה הוא 2.2, דומה למשפחות היהודיות (2.3) ונמוך בהשוואה למוסלמיות (3.1).
  • •אחוז ההשתתפות בכוח העבודה האזרחי בשנת 2010 בקרב נוצרים בגילים 15 ומעלה היה 58.0% (64.2% בקרב גברים, ו-52.0% בקרב נשים).
  • אחוז הבלתי מועסקים בקרב נוצרים בגילאי 15 ומעלה היה 4.9% (4.8% בקרב גברים ו-5.1% בקרב נשים).
  • מספר התלמידים הנוצריים בחינוך היסודי והעל-יסודי הוא 28.4 אלף, והם מהווים 1.9% מכלל התלמידים הפעילים. רובם הגדול (88.3%) של התלמידים הנוצרים הם ערבים.
  • לאורך השנים יש לערבים הנוצרים שיעורי ההצלחה הגבוהים ביותר בבחינות הבגרות, הן בהשוואה למוסלמים ולדרוזים והן בהשוואה לכלל תלמידי החינוך העברי. במחזור הלימודים תש"ע (2010) היו זכאים לתעודת בגרות 63% מבין תלמידי כיתות יב' הנוצרים בהשוואה ל-46% מבין המוסלמים, 55% מבין הדרוזים ו-58% מבין תלמידי החינוך העברי.
  • בשנת תש"ע למדו 5.3 אלף סטודנטים נוצריים, המהווים 1.8% מסך הסטודנטים בכל המוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

בקרב הסטודנטים הנוצרים הערבים הלומדים לתואר ראשון, מקצוע הלימוד העיקרי הנלמד היה משפטים (11.4%), ואחריו ב"א בתחומי מדעי החברה (9.3%).


[1] האומדן ארעי ואינו כולל את הנוצרים מבין העובדים הזרים המתגוררים בישראל.

[2] הגיל החציוני – הגיל שמתחתיו מצויים מחצית הנישאים ומעליו המחצית השנייה.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}