ט"ז אדר ב' ב, תשע"א
22 מרץ 2011
067/2011
כתבה ניצן שכטר, תחום חשבונות לאומיים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

בשנת 2010:

  • גידול של 12.7% בהשקעות בענפי המשק  לאחר ירידה של 9.8% בשנת 2009.
  • עלייה ניכרת בהשקעות בענפים הבאים: מסחר ושירותים (17.9%), בינוי (29.2%) ותעשייה (7.6%).
  • ההשקעה בכלי התחבורה היבשתיים עלתה ב 29.7% לאחר ירידה של 6.6% בשנת 2009 (היא מהווה 15.5% מסך ההשקעות בענפי המשק)
  • ההשקעה בתשתיות ירדה ב 6.8% לאחר עלייה של 2.9% בשנת 2009 (היא מהווה 18.6% מסך ההשקעות בענפי המשק).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}