ז' שבט, תשע"א
12 ינואר 2011
006/2011
כתב ארז טרבלסי, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

שנת 2010 בהשוואה ל-2009

מספר היציאות[1]:

  • 4.3 מיליון יציאות לחו"ל (עלייה של  6.6%)
  • 3.6 מיליון יציאות לחו"ל בדרך האוויר (עלייה של  5.7%) 
  • 0.5 מיליון יציאות בדרך היבשה בדומה לשנה שעברה מהן 0.2 מיליון בדרך טאבה למצרים ( עלייה של 5.5%)
  • 1.2 מיליון יציאות (יותר מרבע מכלל היציאות) היו בחודשי הקיץ (יולי אוגוסט) 

 

  מספר היוצאים[2]

  • 2.4 מיליון ישראלים יצאו לחו"ל (עלייה של 5.5%)
  • 1.6 מיליון מהיוצאים לחו"ל יצאו פעם אחת בלבד במהלך השנה(עלייה של 4%)
    0.8 מיליון מהם יצאו לחו"ל פעמיים או יותר במהלך השנה (עלייה של 8.4%).
  • הגיל הממוצע של הישראלים אשר יצאו לחו"ל היה 40 בדומה לאשתקד.


[1] כולל יציאות של אזרחים ישראלים המתגוררים בחו"ל ומגיעים לביקורי מולדת (כ-4% מכלל היציאות).

[2] הנתונים בפסקה זו מתייחסים למספר האזרחים הישראלים שיצאו לחו"ל ולא למספר היציאות{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}