י"ח אב, תשע"א
18 אוגוסט 2011
203/2011

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

בשנת 2010:

  • כ-2,566,200 כלי רכב מנועיים בישראל, מתוכם כ-2,053,200 כלי רכב פרטיים.
  • כ-276,900 כלי רכב נוספו וכ-169,400 נגרעו ממצבת כלי הרכב הפעילה, כך שמספר כלי הרכב גדל ב- 107,500 - גידול של 4.4% לעומת 2009.
  • מכלל כלי הרכב שנוספו, כ-243,500 היו חדשים - 21.1% יותר מאשר התוספת בשנת 2009.
  • 15.4% מכלל כלי הרכב המנועיים מונעים בסולר, 2.9% מכלי הרכב הפרטיים.
  • כ-8,300 כלי רכב מונעים באמצעות גז, מתוכם כ-6,200 כלי רכב פרטיים (בשנת 2009 -  6,700 ו-5,000 בהתאמה).
  • 38.6% מכלי הרכב הנעים בישראל מיוצרים ביפן, 11.3% בקוריאה הדרומית
    ו-8.4% בספרד.
  • רמת המינוע בישראל - 333 כלי רכב לכל 1,000 תושבים, נמוכה יחסית למדינות המפותחות בעולם.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}