ה' אדר א', תשע"א
09 פברואר 2011
030/2011
כתבה אסנת לוי, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

ינואר 2011  (לוח א')

מבקרים - תיירים ומבקרי יום

בינואר השנה נרשמו 250 אלף כניסות של מבקרים לישראל - עלייה של  17% בהשוואה לינואר אשתקד  191 אלף כניסות  היו של תיירים ו-57 אלף כניסות של מבקרי יום מתוכן 23 אלף של נוסעים בשיוט.   בינואר 2011 נרשמה עלייה של כמעט פי שתיים בהשוואה  למספר הכניסות בינואר 2009. כזכור בינואר 2009 היה מבצע "עופרת יצוקה" - שבעקבותיו נרשמה ירידה חדה במספר הכניסות לישראל . 

תיירים[1]

 

מתוך 191 אלף כניסות התיירים , 151 אלף היו בדרך האוויר, 40 אלף כניסות היו בדרך היבשה.

מתוך 151 אלף הכניסות בדרך האוויר כ-146  אלף היו דרך נתב"ג  ו-5 אלף היו בטיסות ישירות לאילת.

מתוך 40 אלף  הכניסות בדרך היבשה 20 אלף היו דרך תחנות הגבול עם ירדן (10 אלף מתוכן דרך גשר אלנבי), ועוד  20 אלף היו דרך תחנת הגבול אילת (טאבה) .

הממצאים מסתמכים על סיכומים ארעיים של הנתונים.

 

מבקרי יום[2]

בחודש ינואר 2011 נרשמו 57 אלף  כניסות של מבקרי יום.  32 אלף מהן היו בדרך היבשה,  ומתוכן 28 אלף כניסות דרך גבול אילת (טאבה). בשלושת הימים האחרונים של ינואר (31-28) נרשם ממוצע של 580 כניסות ליום דרך תחנת גבול אילת (טאבה) , בהשוואה לממוצע של 930  כניסות ליום במהלך החודש . זאת כנראה בהשפעת המהומות  שפרצו במצריים בסוף ינואר. בנוסף לכךן  נרשמו 23 אלף כניסות של נוסעים בשיוט[3].

 

הארצות העיקריות של מבקרי יום  שנכנסו דרך טאבה בחודש ינואר 2011:

רוסיה – 15,700

פולין -    3,400

אוקראינה – 3,200[1] - "תייר" – מבקר השוהה בישראל ויוצא ממנה בתאריך שונה מתאריך הכניסה (לא באותו יום).

[2] - "מבקר יום" – מבקר הנכנס ויוצא מישראל באותו תאריך (אותו יום), בקבוצה זו כלולים גם הנוסעים בשיוט.

3 -  "נוסע בשיוט" – תייר בשיט חופים הנכנס לישראל ליום או יומיים וחוזר לאנייה ללינה.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}