ד' כסלו, תשע"ב
30 נובמבר 2011
309/2011
כתבה יעל גורודניצקי
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

אוגוסט - אוקטובר 2011 (על פי נתוני מגמה):

 • מספר לינות התיירים במלונות תיירות עלה ב-15.5% בחישוב שנתי
 • מדד מכירות ברשתות שיווק עלה ב-3.6% בחישוב שנתי
 • רכישות בכרטיסי אשראי עלו ב-3.4% בחישוב שנתי
 • מדד המחירים לצרכן עלה ב-1.2% בחישוב שנתי
 • יצוא הסחורות ירד ב-3.9% בחישוב שנתי
 • יבוא חומרי גלם ירד ב-6.4% בחישוב שנתי

  אוגוסט - ספטמבר 2011 (על פי נתוני מגמה):

 • מדד הייצור התעשייתי עלה ב-2.3% בחישוב שנתי
 • מדד הפדיון במסחר הקמעוני עלה ב-0.2% בחישוב שנתי
 • מדדי הפדיון לכל ענפי המשק ירדו ב-1.8% בחישוב שנתי


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}