כ"ט תמוז, תשע"א
31 יולי 2011
180/2011
כתבה יעל גורודניצקי
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

אפריל-יוני 2011 (על פי נתוני מגמה בחישוב שנתי):

 • מדד הרכישות בכרטיסי אשראי עלה ב-12.9%
 • מדד מכירות ברשתות שיווק עלה ב-6.4%
 • יבוא חומרי גלם עלה ב-15.7%
 • מדד המחירים לצרכן עלה ב-2.3%
 • יצוא הסחורות ירד ב-2.1%
 • מספר לינות התיירים במלונות תיירות ירד ב- 5.3%

  אפריל-מאי 2011 (על פי נתוני מגמה בחישוב שנתי):

 • מדד הייצור התעשייתי עלה ב-5.5%
 • מדד הפדיון במסחר הקמעוני עלה ב-1.4%
 • מדד הפדיון לכל ענפי המשק עלה ב-3.7%


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}