כ"ה אדר ב' ב, תשע"א
31 מרץ 2011
074/2011
כתבה יעל גורודניצקי
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

דצמבר 2010 - פברואר 2011 (על פי נתוני מגמה):

 • יצוא הסחורות עלה ב-6.7% בחישוב רבעוני ) 29.6% בחישוב שנתי)
 • מספר לינות התיירים במלונות תיירות עלה ב7.3%- בחישוב רבעוני ( 32.5%בחישוב שנתי)
 • רכישות בכרטיסי אשראי עלו ב-6.1% בחישוב שנתי
 • מדד מכירות ברשתות שיווק עלה ב-2.5% בחישוב שנתי
 • יבוא חומרי גלם עלה ב-8.0% בחישוב רבעוני (35.9% בחישוב שנתי)
 • מדד המחירים לצרכן עלה ב-6.9% בחישוב שנתי

  דצמבר 2010 - ינואר 2011 (על פי נתוני מגמה):

 • מדד הפדיון לכל ענפי המשק עלה ב-5.0% בחישוב שנתי
 • הייצור התעשייתי עלה ב-0.9% בחישוב שנתי
 • מדד הפדיון המסחר הקמעוני עלה ב- 4.7% בחישוב שנתי


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}