כ"ח אלול, תשע"א
27 ספטמבר 2011
248/2011
כתבה יעל גורודניצקי
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

יוני-אוגוסט 2011 (על פי נתוני מגמה):

 • רכישות בכרטיסי אשראי עלו ב-10.1% בחישוב שנתי
 • יבוא חומרי גלם עלה ב-7.3% בחישוב שנתי
 • מדד מכירות ברשתות שיווק עלה ב-2.1% בחישוב שנתי
 • מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.4% בחישוב שנתי
 • יצוא הסחורות ירד ב-14.5% בחישוב שנתי
 • מספר לינות התיירים במלונות תיירות ירד ב-17.9% בחישוב שנתי

  יוני - יולי 2011 (על פי נתוני מגמה):

 • מדד הפדיון במסחר הקמעוני עלה ב-4.8% בחישוב שנתי
 • מדד הפדיון לכל ענפי המשק עלה ב-3.4% בחישוב שנתי
 • מדד הייצור התעשייתי עלה ב-0.5% בחישוב שנתי


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}