כ"ד ניסן, תשע"א
28 אפריל 2011
095/2011

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

ינואר-מרס 2011 (על פי נתוני מגמה):

  • יצוא הסחורות עלה ב-6.2% בחישוב רבעוני) 27.3% בחישוב שנתי)
  • מספר לינות התיירים במלונות תיירות עלה ב-14.2% בחישוב רבעוני (70% בחישוב שנתי)
  • יבוא חומרי גלם עלה ב-8.6% בחישוב רבעוני (39.2% בחישוב שנתי)
  • מדד המחירים לצרכן עלה ב-5.6% בחישוב שנתי
  • יבוא מוצרי צריכה עלה ב-15.4% בחישוב שנתי

    ינואר-פברואר 2011 (על פי נתוני מגמה):

  • מדד הפדיון לכל ענפי המשק עלה ב-6.4% בחישוב שנתי
  • הייצור התעשייתי עלה ב-7.1% בחישוב שנתי
  • מדד הפדיון המסחר הקמעוני עלה ב- 5.3% בחישוב שנתי


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}