א' אלול, תשע"א
31 אוגוסט 2011
215/2011
כתבה יעל גורודניצקי
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

מאי-יולי 2011 (על פי נתוני מגמה):

 • רכישות בכרטיסי אשראי עלו ב-15.2% בחישוב שנתי
 • מדד מכירות ברשתות שיווק עלה ב-4.0% בחישוב שנתי
 • יבוא חומרי גלם עלה ב-9.7% בחישוב שנתי
 • מדד המחירים לצרכן נותר יציב
 • יצוא הסחורות ירד ב-0.4% בחישוב שנתי
 • מספר לינות התיירים במלונות תיירות ירד ב-7.5% בחישוב רבעוני (26.7% בחישוב שנתי)

  מאי - יוני 2011 (על פי נתוני מגמה):

 • מדד הפדיון במסחר הקמעוני עלה ב-3.8% בחישוב שנתי
 • מדד הפדיון לכל ענפי המשק עלה ב-3.5% בחישוב שנתי
 • מדד הייצור התעשייתי ירד ב-1.8% בחישוב שנתי


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}