י"ז חשון, תשע"ב
14 נובמבר 2011
285/2011

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

בקרב בני 20 ומעלה:

  • 71% משתמשים במחשב, 67% משתמשים באינטרנט.
  • השימושים השכיחים באינטרנט: חיפוש מידע (95%) ודואר אלקטרוני (86%).
  • 61% מאלה שאינם משתמשים במחשב, מעידים כי הסיבה לכך היא שאינם צריכים ו-57% מעידים כי אינם יודעים.
  • בקרב 81% מהאוכלוסייה עם ילדים בני פחות מ-18, הילדים משתמשים במחשב בבית. ל-36% מתוכם יש חסימת אתרים שאינם מיועדים לילדים, ו-62% מגבילים את הילדים במשך זמן השימוש במחשב.
  • מבין אלה שיש להם ילדים בני פחות מ-18 המשתמשים במחשב, 87% מסכימים כי יש לחסום אתרים בעלי תוכן לא מוסרי או מסוכן.
  • פחות ממחצית (43%) מההורים המצדדים בחסימת אתרים בעלי תוכן לא מוסרי או מסוכן, אכן התקינו במחשב בביתם חסימה של אתרים שאינם מתאימים לילדים.
  • כשני שלישים (66%) סבורים כי קיים חשש בקניית מוצרים ושירותים באמצעות כרטיס אשראי דרך האינטרנט.
  • למעלה ממחצית (53%) מאלה שקנו דרך האינטרנט בשלושת החודשים האחרונים, מסכימים כי אכן קיים חשש בקנייה דרך האינטרנט.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}