ד' כסלו, תשע"ב
30 נובמבר 2011
308/2011
כתב מרק פלדמן, תחום סגן מנהל אגף בכיר מיקרו כלכלה
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

ברבע השלישי של שנת 2011

  • אחוז הבלתי מועסקים בקרב בני 15 ומעלה - 5.6% (לעומת 5.5% ברבע הקודם).
  • אחוז בני 15 ומעלה בכוח העבודה האזרחי - 57.4% (לעומת 57.5% ברבע הקודם).
  • שיעור התעסוקה[1] בקרב בני 15 ומעלה - 54.2% (לעומת 54.3% ברבע הקודם).
  • אחוז הבלתי מועסקים בקרב בני 64-25 - 5.1% (לעומת 4.7% ברבע הקודם).
  • אחוז בני 64-25 ומעלה בכוח העבודה האזרחי - 76.2% (לעומת 75.6% ברבע הקודם).
  • שיעור התעסוקה בקרב בני 64-25 - 72.3% (לעומת 72.0% ברבע הקודם).


[1] שיעור התעסוקה מוגדר כאחוז המועסקים, המחושב מתוך כלל האוכלוסייה{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}