ב' כסלו, תשע"ב
28 נובמבר 2011
304/2011
כתבה גילת גלימידי, תחום בטיחות בדרכים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

תאונות דרכים עם נפגעים שנחקרו על ידי משטרת ישראל
 בשנת 2010:
•    מספר התאונות הקטלניות בשנת 2010 היה 305 והוא גבוה ב-7% לעומת שנת 2009 (284). למרות עלייה זו, מספר התאונות הקטלניות הוא הנמוך ביותר ב-44 השנים האחרונות, מלבד שנת 2009.  
•    מספר ההרוגים בשנת 2010 (352) גבוה ב-12% לעומת שנת 2009 (314). למרות עלייה זו, מספר ההרוגים הוא הנמוך ביותר ב-44 השנים האחרונות, מלבד שנת 2009.
•    בני 65+ מהווים 20% מבין הולכי הרגל שנפגעו. (חלקם של בני 65+ בכלל האוכלוסייה הוא כ-10%).
•    מעבר החצייה אינו ערובה לחצייה בטוחה - מבין הולכי הרגל שנפגעו בעת חציית כביש, כ-68% נפגעו במעבר חצייה. מבין הילדים (עד גיל 14) שנפגעו בעת חציית כביש, כ-51% נפגעו במעבר חצייה, ומבין הקשישים (בני 65+), כ-67% נפגעו במעבר חצייה.
•    60% מהנפגעים בתאונות דרכים היו גברים ו-40% היו נשים.
•    חלקם של האופנועים במעורבות בתאונות עם נפגעים (11.5%) גדול פי שישה מחלקם בנסועה (כ-2%).
•    הצפיפות בכבישים ממשיכה לגדול: קצב הגידול בנסועה השנתית ובמצבת כלי הרכב גדולים מהותית מקצב הגידול באורך הדרכים ובשטחם. בעוד שהנסועה השנתית גדלה ב-167% יחסית לשנת 1990, ומצבת כלי הרכב גדלה ב-153%, הרי ששטח הכבישים גדל ב-77%, ואורך הכבישים ב-40% בלבד.
 בחודשים ינואר-אוקטובר 2011 (נתונים ארעיים):
•    במספר התאונות הקטלניות בחודשים ינואר-אוקטובר 2011 (272), חלה עלייה של כ- 6.3% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2010 (256).
•    במספר ההרוגים בחודשים ינואר-אוקטובר 2011 (302), חלה עלייה של כ- 1.3% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2010 (298).
•    למרות העלייה יחסית לתקופה המקבילה אשתקד, עדיין מספר התאונות ומספר ההרוגים הם מהנמוכים בארבעת העשורים האחרונים.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}