י"ג אלול, תשע"א
12 ספטמבר 2011
222/2011
כתבה אילנה דרור, תחום אינדיקאטורים כלכליים מובילים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

•    על פי הערכת מנהלים, במאזן הפעילות העסקית בחודש אוגוסט 2011, תרשם האטה (7.0%-) בהמשך להאטה קלה מחודש מאי.
•    ציפיות המנהלים במרבית ענפי המגזר העסקי הן להתרחבות של הפעילות בשלושת החודשים הקרובים.
•    באוגוסט חלה ירידה חדה בצפי למספר לינות ישראלים בשלושת החודשים הבאים; גם בצפי למספר לינות תיירים נמשכת ההאטה והיא הגיעה לשיא שלילי - 43.9% -.
•    מתחילת הסקר בדצמבר 2010 - מגמה של ירידה במאזן הכולל של דיווחי מנהלים   בענף התעשייה - מבטאת הערכות מנהלים לצפי של הרעה במצב הכלכלי של עסקיהם.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}