ח' אייר, תשע"א
12 מאי 2011
105/2011
כתבו ד"ר דמיטרי רומנוב, אילנה דרור (תחום אינדיקאטורים כלכליים מובילים)
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

•    בחודש אפריל 2011, המאזן הכולל עמד על 2.2%, בדומה למאזן של חודש קודם (2.8)
•    בענפי התעשייה, הבינוי, המסחר הקמעונאי ובענפי השירותים נצפתה באפריל מגמה של יציבות יחסית בפעילות כלכלית, בדומה לחודש קודם.
•    בענף המלונאות, דווח על שיפור בפעילות הכלכלית, כאשר המאזן הענפי עלה באפריל ל-24% לעומת 12% במרץ.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}