ב' חשון, תשע"ב
30 אוקטובר 2011
268/2011

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

•    ציפיות מנהלי החברות במגזר העסקי, על פי נתוני הסקר, לגבי שער החליפין של דולר ארה"ב בעוד שניים עשר חודשים גבוהות מהציפיות בעוד שלושה חודשים
•    השוואת הציפיות לשער החליפין בפועל, בעת ביצוע הסקר, מלמדת על ציפיות לפיחות במהלך השנה הקרובה.
•    המגבלות שמרבית מנהלי החברות בתעשייה בתקופת הסקר ציינו שהיא מהווה בשבילן מגבלה חמורה היו "קשיים בחדירה לשווקים חדשים", ו - "שחיקה ברווחיות הייצוא".
•    המגבלות שמרבית מנהלי החברות בענף הבינוי בתקופת הסקר ציינו שהיא מהווה בשבילן מגבלה חמורה היו "מחסור בקרקע זמינה לבניה" ו- "עיכובים בקבלת היתרים ואישורים".{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}