ט"ז כסלו, תשע"ב
12 דצמבר 2011
313/2011
כתבה אילנה דרור, תחום אינדיקאטורים כלכליים מובילים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

נובמבר 2011
•    לעומת חודש קודם חל שיפור  במאזן הפעילות העסקית הכוללת (9.5% - בחודש נובמבר לעומת 13.5% - בחודש אוקטובר). מאזן שלילי מתקיים מאז חודש מאי.
•    חל שיפור בדיווחי המנהלים על מאזן הפעילות העסקית בענף המסחר הקמעונאי לעומת חודש קודם (27.5% - בחודש נובמבר לעומת 33.0% - בחודש אוקטובר). לעומת זאת ציפיות המנהלים לעתיד בענף זה מלמדות על הערכה שלילית בכל המדדים (צפי בהיקף מכירות, צפי לשינוי במספר הזמנות מספקים, צפי לשינוי במספר המועסקים וצפי לשינוי במחירי הסחורות) והם הגיעו לרמתם הנמוכה ביותר מאז תחילת הסקר.
•    לראשונה מחודש מאי, בדיווחי המנהלים של ענף המלונאות קיימת הערכה אופטימית ולעומת חודש קודם קיימת הטבה משמעותית (10.8% בחודש נובמבר לעומת 9.5% - הערכת המנהלים בחודש אוקטובר).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}