ט"ז חשון, תשע"ב
13 נובמבר 2011
283/2011
כתבה אילנה דרור, תחום אינדיקאטורים כלכליים מובילים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

אוקטובר 2011
•    האטה (13.0%-) במאזן הפעילות העסקית בהמשך להאטה קלה שהסתמנה מחודש מאי.
•    ירידה חדה  בדיווחי המנהלים בענף המסחר הקמעונאי; המאזן הגיע לשיא שלילי - 33.0%-.
•    מתחילת הסקר בדצמבר 2010 - מגמה של ירידה במאזן הכולל בענף התעשייה - מבטאת ציפיות מנהלים להרעה במצב הכלכלי של עסקיהם.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}