כ"ג אדר ב' ב, תשע"א
29 מרץ 2011
072/2011

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

באפריל 2011, תחל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בסקר כוח אדם חודשי. לצורך קבלת נתונים חודשיים מדוייקים על כוח האדם בישראל תעבור הלמ"ס לשימוש במדגם חודשי לסקר כוח אדם שיחליף את המדגם הרבעוני ששימש את הסקר למעלה מחמישה עשורים.

סקר כוח אדם הוא המקור העיקרי למידע על כוח העבודה בישראל והוא נערך באופן שוטף ע"י הלמ"ס. אוכלוסיית הסקר כוללת את התושבים הקבועים של מדינת ישראל, כמו גם תיירים ותושבים ארעיים השוהים בארץ יותר משנה ברציפות. הסקר עוקב אחר ההתפתחות בכוח העבודה בישראל, גודלו ותכונותיו, היקף האבטלה ועוד.

המשתתפים בסקר (אנשים שגרים בדירות שיידגמו) ירואיינו  8 פעמים, על פי התבנית הבאה:

4 פעמים רצופות (אחת לחודש במשך 4 חודשים עוקבים), ולאחר הפסקה של 8 חודשים עוד 4  פעמים רצופות (אחת  

לחודש במשך 4 חודשים עוקבים).

בפעם הראשונה יתבצע הראיון באמצעות סוקר שיגיע לדירה, ביתר הפעמים יתבצעו הראיונות באמצעות הטלפון.

אוכלוסיית הסקר לא תשתנה. היא כללה ותמשיך לכלול את אוכלוסייה הקבועה (דה-יורה) של מדינת ישראל בגיל 15 ומעלה כאשר מידע על נתונים דמוגרפים כגון מין, גיל, מצב משפחתי וכד' ייאסף עבור כל אחד מבני משק הבית הנדגם.

הנושאים הנבדקים בסקר, גם הם לא ישתנו. הנדגמים נשאלים על מצבם התעסוקתי בצורה מפורטת תוך התייחסות למאפיינים דמוגרפים ולרמת השכלה.

 נתונים ראשונים המבוססים על סקר כוח אדם חודשי עתידים להתפרסם בפברואר 2012, ויתייחסו לינואר 2012.

לנתונים נוספים על סקר כוח-אדם באתר הלמ"ס{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}