י"ב חשון, תשע"ב
09 נובמבר 2011
279/2011
כתבה דלית כהן-לרנר, תחום מעקבים ומהלכי לימודים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

בשנת 2009:
•    33.6 אלף בעלי תואר שלישי בישראל - 61% גברים ו-39% נשים.
•    26% מבעלי תואר שלישי הוסמכו בתחום מדעים פיסיקליים, מתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב, 19% במדעי הרוח, 18% במדעים ביולוגיים, 17% במדעי החברה ומשפטים, 10% בהנדסה, ו-10% ברפואה וחקלאות.
•    יחס בין נשים וגברים בעלי תואר שלישי בתחומי מדעים פיסיקליים, מתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב עומד על אחת לשלושה, ובתחום הנדסה – אחת לשבעה. לעומת זאת, בתחום מדעי הרוח היחס לטובת הנשים, ארבע לשלושה.
•    53% מבעלי תואר שלישי הם ילידי ישראל, 21% ילידי אירופה ואמריקה, ו-20% ילידי בריה"מ לשעבר.
•    שיעור הבלתי מועסקים בקרב בעלי תואר שלישי נמוך ועומד על 2.3%, לעומת שיעור בכלל האוכלוסייה - 7.6%.
•    שיעור השתתפות בכוח העבודה האזרחי בקרב בעלי תואר שלישי גבוה – 89%, לעומת השיעור בכלל האוכלוסייה – 57%.
•    אחוז המרוצים מעבודתם בקרב בעלי תואר שלישי (87%) דומה לזה בקרב כלל המועסקים בני 20 ומעלה. עם זאת, אחוז גבוה יותר של בעלי תואר שלישי מרוצים מהכנסתם מעבודה לעומת כלל המועסקים בני 20 ומעלה, 66% ו-58% בהתאמה.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}