כ"ח אלול, תשע"א
27 ספטמבר 2011
243/2011

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

בחודש אוגוסט 2011 נרשמו על ידי משטרת ישראל בתיקי ת"ד (תאונות דרכים) 1,011 תאונות דרכים עם נפגעים (לא כולל תאונות שאירעו ביהודה והשומרון), מהן 25 תאונות קטלניות ו-53 תאונות עם פצועים קשה. בתאונות אלו נפגעו 1,979 איש, מהם 29 הרוגים ו-73 פצועים קשה.

על פי נתוני המגמה, נמצא כי במספר התאונות עם נפגעים חלה ירידה החל בחודש דצמבר 2010 ועד לאוגוסט 2011 בקצב של 0.8% זאת לאחר עלייה בקצב של כ-0.4% בממוצע לחודש שהחלה ביולי 2010 ונמשכה עד נובמבר 2010 (לוח 1, תרשימים 1 ו-2).

נתוני המגמה של מספר הנפגעים מצביעים על כך שהחל ביוני  2009 ועד לאוגוסט 2011, נרשמה ירידה בקצב של כ-0.9% בממוצע לחודש, וזאת לאחר עלייה בקצב של 0.8% בממוצע לחודש בין החודשים נובמבר 2008 למאי 2009 (לוח 1).

בנוסף לכך, נרשמו בחודש אוגוסט 2011 ביהודה ושומרון (לא כולל שטחי הרשות הפלשתינאית) 51 תאונות, מהן  תאונה קטלנית אחת ו- 6 תאונות עם פצועים קשה. בתאונות אלו נפגעו 99 איש, מהם הרוג אחד ו- 7 פצועים קשה (לוח 2).

עוד יצוין, בחודש אוגוסט 2011 נרשמו ע"י משטרת ישראל (בתיקי "כללי עם נפגעים") ללא אזור יהודה והשומרון, 3,146 דיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל.

בנוסף לכך, בחודש אוגוסט 2011 נרשמו ע"י משטרת ישראל (בתיקי "כללי עם נפגעים") באזור יהודה והשומרון 47 דיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל.

מהנתונים הנ"ל עולה כי סך כל התאונות (בתיקי ת"ד), כולל אזור יהודה והשומרון, בחודש אוגוסט 2011, עמד על  1,062 תאונות, מהן 26 תאונות קטלניות ו-59 תאונות עם פצועים קשה. בתאונות אלו נפגעו 2,078 איש, מהם 30 הרוגים ו-80 פצועים קשה. 

סך כל הדיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל, שנרשמו ע"י משטרת ישראל  (בתיקי "כללי עם נפגעים"), כולל אזור יהודה והשומרון, בחודש אוגוסט 2011 הגיע ל- 3,193.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}