כ"ד חשון, תשע"ב
21 נובמבר 2011
295/2011
כתבה יונת קנת-שינפלד, תחום תחבורה ותקשורת
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

בחודש אוקטובר 2011 נרשמו על ידי משטרת ישראל בתיקי ת"ד (תאונות דרכים) 880 תאונות דרכים עם נפגעים (לא כולל תאונות שאירעו ביהודה והשומרון), מהן 19 תאונות קטלניות ו-73 תאונות עם פצועים קשה. בתאונות אלו נפגעו 1,620 איש, מהם 21 הרוגים ו-78 פצועים קשה.

על פי נתוני המגמה, נמצא כי במספר התאונות עם נפגעים חלה ירידה החל בחודש ינואר 2011 ועד לאוקטובר 2011 בקצב של 1.4% זאת לאחר עלייה בקצב של כ-0.5% בממוצע לחודש שהחלה ביולי 2010 ונמשכה עד דצמבר 2010 (לוח 1, תרשימים 1 ו-2).

נתוני המגמה של מספר הנפגעים מצביעים על כך שהחל ביוני  2009 ועד לאוקטובר 2011, נרשמה ירידה בקצב של כ-1.1% בממוצע לחודש, וזאת לאחר עלייה בקצב של 0.6% בממוצע לחודש בין החודשים נובמבר 2008 למאי 2009 (לוח 1).

בנוסף לכך, נרשמו בחודש אוקטובר 2011 ביהודה ושומרון (לא כולל שטחי הרשות הפלשתינאית) 46 תאונות, מהן 3 תאונות קטלניות ו- 7 תאונות עם פצועים קשה. בתאונות אלו נפגעו 111 איש, מהם 3 הרוגים ו- 9 פצועים קשה (לוח 2).

עוד יצוין, בחודש אוקטובר 2011 נרשמו ע"י משטרת ישראל (בתיקי "כללי עם נפגעים") ללא אזור יהודה והשומרון, 2,997 דיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל. ובנוסף, באזור יהודה והשומרון 43 דיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל.

מהנתונים הנ"ל עולה כי סך כל התאונות (בתיקי ת"ד), כולל אזור יהודה והשומרון, בחודש אוקטובר 2011, עמד על  926 תאונות, מהן 22 תאונות קטלניות ו-80 תאונות עם פצועים קשה. בתאונות אלו נפגעו 1,731 איש, מהם 24 הרוגים ו-87 פצועים קשה. 

סך כל הדיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל, שנרשמו ע"י משטרת ישראל  (בתיקי "כללי עם נפגעים"), כולל אזור יהודה והשומרון, בחודש אוקטובר 2011 הגיע ל- 3,040.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}