כ"ב תמוז, תשע"א
24 יולי 2011
173/2011
כתבה יונת קנת-שינפלד, תחום תחבורה ותקשורת
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

בחודש יוני 2011 נרשמו על ידי משטרת ישראל בתיקי ת"ד (תאונות דרכים) 1,050 תאונות דרכים עם נפגעים (לא כולל תאונות שאירעו ביהודה והשומרון), מהן 26 תאונות קטלניות ו-69 תאונות עם פצועים קשה. בתאונות אלו נפגעו 1,860 איש, מהם 30 הרוגים ו-77 פצועים קשה.

על פי נתוני המגמה, נמצא כי במספר התאונות עם נפגעים חלה ירידה החל בחודש דצמבר 2010 ועד ליוני 2011 בקצב של 1.3% זאת לאחר עלייה בקצב של כ-0.3% בממוצע לחודש שהחלה באוגוסט 2010 ונמשכה עד נובמבר 2010 (לוח 1, תרשימים 1 ו-2).

נתוני המגמה של מספר הנפגעים מצביעים על כך שהחל ביוני  2009 ועד ליוני 2011, נרשמה ירידה בקצב של כ-1.1% בממוצע לחודש, וזאת לאחר עלייה בקצב של 0.9% בממוצע לחודש בין החודשים דצמבר 2008 למאי 2009 (לוח 1).

בנוסף לכך, נרשמו בחודש יוני 2011 ביהודה ושומרון (לא כולל שטחי הרשות הפלשתינאית) 38 תאונות, מהן 2 תאונות קטלניות ו- 8 תאונות עם פצועים קשה. בתאונות אלו נפגעו 70 איש, מהם 5 הרוגים ו- 10 פצועים קשה (לוח 2).

עוד יצוין, בחודש יוני 2011 נרשמו ע"י משטרת ישראל (בתיקי "כללי עם נפגעים") ללא אזור יהודה והשומרון, 3,218 דיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל.

בנוסף לכך, בחודש יוני 2011 נרשמו ע"י משטרת ישראל (בתיקי "כללי עם נפגעים") באזור יהודה והשומרון 47 דיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל.

מהנתונים הנ"ל עולה כי סך כל התאונות (בתיקי ת"ד), כולל אזור יהודה והשומרון, בחודש יוני 2011, עמד על  1,088 תאונות, מהן 28 תאונות קטלניות ו-77 תאונות עם פצועים קשה. בתאונות אלו נפגעו 1,930 איש, מהם 35 הרוגים ו-87 פצועים קשה. 

סך כל הדיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל, שנרשמו ע"י משטרת ישראל  (בתיקי "כללי עם נפגעים"), כולל אזור יהודה והשומרון, בחודש יוני 2011 הגיע ל- 3,265.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}