כ' סיון, תשע"א
22 יוני 2011
145/2011

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

בחודש מאי 2011 נרשמו על ידי משטרת ישראל בתיקי ת"ד (תאונות דרכים) 1,130 תאונות דרכים עם נפגעים (לא כולל תאונות שאירעו ביהודה והשומרון(, מהן 31 תאונות קטלניות ו-96 תאונות עם פצועים קשה. בתאונות אלו נפגעו 1,982 איש, מהם 40 הרוגים ו-96 פצועים קשה.

על פי נתוני המגמה, נמצא כי במספר התאונות עם נפגעים חלה ירידה החל בחודש דצמבר 2010 ועד למאי 2011 בקצב של 1.4% זאת לאחר עלייה בקצב של כ-0.4% בממוצע לחודש שהחלה באוגוסט 2010 ונמשכה עד נובמבר 2010 (לוח 1, תרשימים 1 ו-2).

נתוני המגמה של מספר הנפגעים מצביעים על כך שהחל ביוני  2009 ועד למאי 2011, נרשמה ירידה בקצב של כ-1% בממוצע לחודש, וזאת לאחר עלייה בקצב של 0.9% בממוצע לחודש בין החודשים דצמבר 2008 למאי 2009 (לוח 1).

בנוסף לכך, נרשמו בחודש מאי 2011 ביהודה ושומרון (לא כולל שטחי הרשות הפלשתינאית) 36 תאונות, מהן 2 תאונות קטלניות ו- 7 תאונות עם פצועים קשה. בתאונות אלו נפגעו 56 איש, מהם 4 הרוגים ו- 5 פצועים קשה (לוח 2).

עוד יצוין, בחודש מאי 2011 נרשמו ע"י משטרת ישראל (בתיקי "כללי עם נפגעים") ללא אזור יהודה והשומרון, 3,855 דיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל.

בנוסף לכך, בחודש מאי 2011 נרשמו ע"י משטרת ישראל (בתיקי "כללי עם נפגעים") באזור יהודה והשומרון 47 דיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל.

מהנתונים הנ"ל עולה כי סך כל התאונות (בתיקי ת"ד), כולל אזור יהודה והשומרון, בחודש מאי 2011, עמד על  1,166 תאונות, מהן 33 תאונות קטלניות ו-103 תאונות עם פצועים קשה. בתאונות אלו נפגעו 2,038 איש, מהם 44 הרוגים ו-101 פצועים קשה. 

סך כל הדיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל, שנרשמו ע"י משטרת ישראל  (בתיקי "כללי עם נפגעים"), כולל אזור יהודה והשומרון, בחודש מאי 2011 הגיע ל- 3,902.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}