כ"ו כסלו, תשע"ב
22 דצמבר 2011
329/2011

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

בחודש נובמבר 2011 נרשמו על ידי משטרת ישראל בתיקי ת"ד (תאונות דרכים) 957 תאונות דרכים עם נפגעים (לא כולל תאונות שאירעו ביהודה והשומרון), מהן 16 תאונות קטלניות ו-72 תאונות עם פצועים קשה. בתאונות אלו נפגעו 1,802 איש, מהם 17 הרוגים ו-78 פצועים קשה.

על פי נתוני המגמה, נמצא כי במספר התאונות עם נפגעים חלה ירידה החל בחודש ינואר 2011 ועד לנובמבר 2011 בקצב של 1.7% זאת לאחר עלייה בקצב של כ-0.6% בממוצע לחודש שהחלה באוגוסט 2010 ונמשכה עד דצמבר 2010 (לוח 1, תרשימים 1 ו-2).

נתוני המגמה של מספר הנפגעים מצביעים על כך שהחל ביוני  2009 ועד לנובמבר 2011, נרשמה ירידה בקצב של כ-1.0% בממוצע לחודש, וזאת לאחר עלייה בקצב של 0.8% בממוצע לחודש בין החודשים דצמבר 2008 למאי 2009 (לוח 1).

בנוסף לכך, נרשמו בחודש נובמבר 2011 ביהודה ושומרון (לא כולל שטחי הרשות הפלשתינאית) 35 תאונות, מהן 3 תאונות קטלניות ו- 3 תאונות עם פצועים קשה. בתאונות אלו נפגעו 60 איש, מהם 3 הרוגים ו- 3 פצועים קשה (לוח 2).

עוד יצוין, בחודש נובמבר 2011 נרשמו ע"י משטרת ישראל (בתיקי "כללי עם נפגעים") ללא אזור יהודה והשומרון, 3,477 דיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל. ובנוסף, באזור יהודה והשומרון 53 דיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל.

מהנתונים הנ"ל עולה כי סך כל התאונות (בתיקי ת"ד), כולל אזור יהודה והשומרון, בחודש נובמבר 2011, עמד על  992 תאונות, מהן 19 תאונות קטלניות ו-75 תאונות עם פצועים קשה. בתאונות אלו נפגעו 1,862 איש, מהם 20 הרוגים ו-81 פצועים קשה. 

סך כל הדיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל, שנרשמו ע"י משטרת ישראל  (בתיקי "כללי עם נפגעים"), כולל אזור יהודה והשומרון, בחודש נובמבר 2011 הגיע ל- 3,530.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}