י"ט שבט, תשע"א
24 ינואר 2011
018/2011

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

בשנת 2010
•    349 הרוגים - עלייה של כ- 11% במספר ההרוגים לעומת שנת 2009. למרות עלייה זו, עדיין בשנת 2010 מספר ההרוגים הוא הנמוך ביותר, ב-44 השנים האחרונות להוציא שנת 2009.
•    304 תאונות קטלניות בשנת 2010 - עלייה של כ- 7% במספר לעומת שנת 2009. למרות עלייה זו, עדיין מספר התאונות הקטלניות הוא הנמוך ביותר, ב-44 השנים האחרונות להוציא  שנת 2009.
•    סך כל התאונות עם נפגעים (בתיקי ת"ד), ירד  בשנה החולפת בכ-10% ובמספר הנפגעים נרשמה ירידה של כ-  12%.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}