ב' חשון, תשע"ב
30 אוקטובר 2011
270/2011
כתבה גילת גלימידי, תחום בטיחות בדרכים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

בחודש ספטמבר 2011 נרשמו על ידי משטרת ישראל בתיקי ת"ד (תאונות דרכים) 993 תאונות דרכים עם נפגעים (לא כולל תאונות שאירעו ביהודה והשומרון), מהן 36 תאונות קטלניות ו-69 תאונות עם פצועים קשה. בתאונות אלו נפגעו 1,818 איש, מהם 44 הרוגים ו-90 פצועים קשה.

על פי נתוני המגמה, נמצא כי במספר התאונות עם נפגעים חלה ירידה החל בחודש דצמבר 2010 ועד לספטמבר 2011 בקצב של 1.1% זאת לאחר עלייה בקצב של כ-0.4% בממוצע לחודש שהחלה ביולי 2010 ונמשכה עד נובמבר 2010 (לוח 1, תרשימים 1 ו-2).

נתוני המגמה של מספר הנפגעים מצביעים על כך שהחל ביוני  2009 ועד לספטמבר 2011, נרשמה ירידה בקצב של כ-0.8% בממוצע לחודש, וזאת לאחר עלייה בקצב של 0.7% בממוצע לחודש בין החודשים נובמבר 2008 למאי 2009 (לוח 1).

בנוסף לכך, נרשמו על ידי משטרת ישראל, בחודש ספטמבר 2011 ביהודה ושומרון (לא כולל שטחי הרשות הפלשתינאית) 52 תאונות דרכים בתיקי ת"ד, מהן  2 תאונות קטלניות ו- 2 תאונות עם פצועים קשה. בתאונות אלו נפגעו 117 איש, מהם 2 הרוגים ו- 4 פצועים קשה (לוח 2).

עוד יצוין, בחודש ספטמבר 2011 נרשמו ע"י משטרת ישראל (בתיקי "כללי עם נפגעים") ללא אזור יהודה והשומרון, 2,928 דיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל. ובנוסף, באזור יהודה והשומרון 35 דיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל.

מהנתונים הנ"ל עולה כי סך כל התאונות בתיקי ת"ד, כולל אזור יהודה והשומרון, בחודש ספטמבר 2011, עמד על  1,045 תאונות, מהן 38 תאונות קטלניות ו-71 תאונות עם פצועים קשה. בתאונות אלו נפגעו 1,935 איש, מהם 46 הרוגים ו-94 פצועים קשה. 

סך כל הדיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל, שנרשמו ע"י משטרת ישראל  בתיקי "כללי עם נפגעים", כולל אזור יהודה והשומרון, בחודש ספטמבר 2011, הגיע ל- 2,963.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}