ט"ז אדר ב' ב, תשע"א
22 מרץ 2011
066/2011
כתבה גילת גלימידי, תחום בטיחות בדרכים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

בחודש פברואר 2011 נרשמו על ידי משטרת ישראל בתיקי ת"ד (תאונות דרכים) 1,073 תאונות דרכים עם נפגעים (לא כולל תאונות שאירעו ביהודה והשומרון), מהן 22 תאונות קטלניות ו-79 תאונות עם פצועים קשה. בתאונות אלו נפגעו 1,907 איש, מהם 22 הרוגים ו-91 פצועים קשה.

על פי נתוני המגמה, נמצא כי במספר התאונות עם נפגעים מסתמנת מגמת התייצבות החל בחודש אוגוסט 2010, זאת לאחר ירידה בקצב של כ-1% בממוצע לחודש שהחלה ביולי 2009 ונמשכה עד יולי 2010 (לוח 1, תרשימים 1 ו-2).

נתוני המגמה של מספר הנפגעים מצביעים על כך שהחל ביוני  2009 ועד לפברואר 2011, נרשמה ירידה בקצב של כ-1% בממוצע לחודש, וזאת לאחר עלייה בקצב של 0.8% בממוצע לחודש בין החודשים נובמבר 2008 למאי 2009 (לוח 1).

בנוסף לכך, נרשמו בחודש פברואר 2011 ביהודה ושומרון (לא כולל שטחי הרשות הפלשתינאית) 39 תאונות, מהן 8 תאונות קטלניות ו- 3 תאונות עם פצועים קשה. בתאונות אלו נפגעו 92 איש, מהם 10 הרוגים ו-6 פצועים קשה (לוח 2).

עוד יצוין, בחודש פברואר 2011 נרשמו ע"י משטרת ישראל (בתיקי "כללי עם נפגעים") ללא אזור יהודה והשומרון, 3,608 דיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל.

בנוסף לכך, בחודש פברואר 2011 נרשמו ע"י משטרת ישראל (בתיקי "כללי עם נפגעים") באזור יהודה והשומרון 46 דיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל.

מהנתונים הנ"ל עולה כי סך כל התאונות (בתיקי ת"ד), כולל אזור יהודה והשומרון, בחודש פברואר 2011, עמד על  1,112 תאונות, מהן 30 תאונות קטלניות ו-82 תאונות עם פצועים קשה. בתאונות אלו נפגעו 1,999 איש, מהם 32 הרוגים ו-97 פצועים קשה. 

סך כל הדיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל, שנרשמו ע"י משטרת ישראל  (בתיקי "כללי עם נפגעים"), כולל אזור יהודה והשומרון, בחודש פברואר 2011 הגיע ל- 3,654.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}