ב' סיון, תשע"ב
23 מאי 2012
134/2012
כתבה חנה טובי, תחום חקלאות וסביבה
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

חלב:
•    תפוקת החלב הכוללת בשנת 2011 נאמדה בכ-1,396 מיליון ליטר, עלייה של 6.7% לעומת שנת 2010.
•    בשנת 2010 ההוצאה החודשית הממוצעת על חלב ומוצריו ודבש של משק בית בישראל הייתה 282 ₪ בחודש. (בשנה זו הסתכמה ההוצאה החודשית הממוצעת 13,496 ₪ בחודש)
•    מחיר החלב המפוסטר עלה בשנת 2011 ב-2.3 אחוזים

דבש:
•    תפוקת הדבש נאמדה בשנת 2011 בכ-2,900 טון, עלייה של 16% לעומת שנת 2010
•    מחיר הדבש עלה בשנת 2011 ב-7.5 אחוזים{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}