ח' תמוז, תשע"ב
28 יוני 2012
165/2012

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • יצוין כי מינואר 2012 סקר כוח אדם עבר מסקר רבעוני לסקר חודשי. כתוצאה ממעבר זה נרשמה עלייה בנתוני היצע (מחפשי עבודה) בסקר החודשי לעומת הסקר הרבעוני. העלייה בנתוני היצע מסבירה באופן חלקי את העלייה ביחס בין ההיצע לביקוש מרבע רביעי של שנת 2011 לרבע ראשון של שנת 2012.

  • ברבע הראשון של שנת 2012 ירד מספר המשרות הפנויות לכ-63,000 משרות (לעומת כ-65,900 משרות פנויות ברבעון הרביעי של 2011). היחס בין ההיצע לביקוש עלה ל-6.1 (לעומת 5.1 ברבעון הקודם).

  • הביקוש למהנדסים ואדריכלים (סמל 02) היווה ברבעון זה כ-47% מהמשרות הפנויות בקרב בעלי משלח יד אקדמי (כ-3,500 משרות פנויות). היחס בין ההיצע לביקוש עלה ברבעון זה ל-0.8 (לעומת 0.4 ברבעון הקודם)[1]. כאן ובהמשך הכוונה ליחס בין מבקשים לעבוד במשלח יד ספציפי לבין משרות פנויות במשלח יד זה.

  • הביקוש להנדסאי מחשב, טכנאי מחשב ומתכנתים (סמל 130) היווה כ-33% מהמשרות הפנויות בקרב בעלי מקצועות חופשיים וטכניים (כ-2,000 משרות פנויות) והיחס בין ההיצע לביקוש עלה לעומת הרבעון הקודם והוא עומד כיום על 1.5.

  • הביקוש למנהלים בכירים (סמל 22) היווה ברבעון הראשון כ-76% מהמשרות הפנויות בקרב מנהלים (כ-800 משרות פנויות). היחס בין ההיצע לביקוש עלה לעומת שני הרבעונים האחרונים והגיע לרמה הגבוהה ביותר מתחילת שנת 2011  6.8.

  • הביקוש לפקידי קבלת קהל ומפעילי ציוד משרדי (סמל 36) היווה כ-37% מכלל הביקוש לעובדי פקידות (כ-2,300 משרות פנויות) והיחס בין ההיצע לביקוש ירד ל-2.9 (לעומת 3.2 ברבעון הקודם).

  • הביקוש לעובדים בשירותי הארחה ואוכל (סמל 44) היווה כ-29% מכלל הביקוש לסוכנים, עובדי מכירות ועובדי שירותים (כ -5,400 משרות פנויות) והיחס בין ההיצע לביקוש ירד ל- 2.7 (לעומת 3.4 ברבעון הקודם). מתוכם הביקוש הגבוה ביותר היה למלצרים ומוזגים (סמל 444) והיחס בין ההיצע לביקוש ירד ל-2.6 (לעומת 3.4 ברבעון הקודם).

  • יחס בין היצע לביקוש נמוך מ-1 (כלומר במקצועות אלה מספר המשרות הפנויות עולה על ההיצע) נמצא בקרב מנתחי מערכות ובעלי משלח יד אקדמי במדעי מחשב (סמל 015), מהנדסי מחשבים (סמל 027), מנהלי ייצור (בכל התחומים) (סמל 220), בנאים (סמל 691) ובקרב רצפים, סתתים, טייחים, ברזלנים (בבניין), מרכיבים מאלמנטים טרומיים וטפסנים (סמלים 692-697).

  • יחס בין היצע לביקוש גבוה מ-7 נמצא בקרב מזכירים/ות (סמל 331) ובקרב עובדי מטבח וניקיון במשרדים ובמוסדות (סמל 911).[1] יחס בין היצע לביקוש נמוך מ-1- ההיצע נמוך מהביקוש (כלומר, במקצועות אלה מספר המשרות הפנויות עולה על ההיצע){{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}