י"ב טבת, תשע"ג
25 דצמבר 2012
352/2012
כתבו אביאל קרנצלר (תחום השכלה גבוהה ומדע), ליבי שפירא
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
•    נכון לשנת 2011, 4.9% ממקבלי התארים ממוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל בין השנים  תשמ"ה-תשס"ה, שהו בחו"ל שלוש שנים ויותר.

•    קרוב ל- 6.7% חזרו לארץ בשנת 2011.

•    אחוז השוהים בחו"ל שלוש שנים ויותר  גבוה במיוחד בקרב בעלי תואר שלישי ( 10.5%) ובקרב בעלי תואר שני ברפואה (7.2%).

•    אחוז בעלי תואר שלישי בתחומי המדעים המדויקים וההנדסה  ששהו בחו"ל  שלוש שנים ויותר, גבוה פי 3.7 לערך מזה שבמדעי הרוח והחברה (14.1% בהשוואה ל- %3.8, בהתאמה).

•    אחוז השוהים שלוש שנים ויותר גבוה יותר ככל שעובר הזמן מקבלת התואר הראשון והשני.

•     חמישית ממקבלי תואר ראשון במוזיקה ולמעלה מחמשית מבעלי תואר שלישי במתמטיקה שהו בחו"ל שלוש שנים ויותר.

•    גברים נוטים יותר מאשר נשים לשהות בחו"ל מעל שלוש שנים.

•    השוהים בחו"ל שלוש שנים ויותר הינם צעירים יחסית לעומת עמיתיהם שנשארו בישראל.

•    אחוז בעלי התארים  ששהו שלוש שנים ויותר בחו"ל, גבוה יחסית בקרב העולים, ובמיוחד אצל עולים מארצות הברית וממדינות חבר העמים.

•    אחוז השוהים שלוש שנים ויותר בחו"ל, גבוה בקרב הנוצרים ובקרב היהודים (5.7%, 4.9% בהתאמה)  בהשוואה  למוסלמים ולדרוזים (1.4%, 0.6% בהתאמה).
{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}