י"ח כסלו, תשע"ג
02 דצמבר 2012
329/2012
כתב יגאל אייזנמן, תחום הסקר החברתי
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
בקרב בני 20 ומעלה (מתוך סקר חברתי 2011) :

קושי בתפקוד יומיומי :

•    27% מתקשים במידה כלשהי לזכור או להתרכז, 5% מתקשים מאד או לא יכולים לזכור בכלל.
•    21% מתקשים במידה כלשהי ללכת או לעלות במדרגות, 11% מתקשים מאד או כלל לא יכולים ללכת.
•    17% מתקשים במידה כלשהי בראיה, 4% מתקשים מאד או כלל לא רואים.
•    16% מתקשים במידה כלשהי בשמיעה, 3% מתקשים מאד או כלל לא שומעים.
•    9% מתקשים במידה כלשהי להתלבש או להתרחץ בעצמם, 4% מתקשים מאד או כלל לא יכולים.

מוגבלות חמורה :

•    ל-16% מהאוכלוסייה בגיל 20 ומעלה יש מוגבלות חמורה כלשהי.
•    44% מהאנשים עם מוגבלות חמורה מועסקים, לעומת 74% מהאנשים ללא מוגבלות (בגיל 20- 64)
•    39% מהמועסקים עם מוגבלות חמורה משתכרים עד 5,000 ₪ בחודש, לעומת 30% מהמועסקים ללא מוגבלות.
•    41% מהמועסקים עם מוגבלות חמורה חושבים שהכנסתם נמוכה מזו של אנשים בעלי רמת השכלה דומה, לעומת 29% בקרב מועסקים ללא מוגבלות החושבים כך.
•    כרבע (24%) מהאנשים עם מוגבלות חשים בדידות לעיתים קרובות, לעומת 5% בקרב אנשים ללא מוגבלות.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}