כ"ג טבת, תשע"ב
18 ינואר 2012
014/2012

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
ממוצע של אחוז השינוי בחודשים ספטמבר- נובמבר 2011, נתוני מגמה בחישוב שנתי (לוח א' ולוח ב'): 

  • עלייה של 3.4% בייצור התעשייתי בסך הכול התעשייה

  • ירידה  של 2.8% בייצור התעשייתי ללא ענפי הטכנולוגיה העילית

  • ירידה של 0.7% בפדיון ממכירות לשוק המקומי במחירים קבועים, ירידה של 5.7% בפדיון ממכירות ליצוא במחירים קבועים

  • אין שינוי במספר משרות השכיר בתעשייה

  • ירידה של 1.5% בשעות העבודה למעשה בתעשייה


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}