ו' חשון, תשע"ג
22 אוקטובר 2012
282/2012
כתבה ענבר סבאג שפייזמן
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
דוח פני החברה 2012 הוא הדוח החמישי בסדרת דוחות המציגים תמונה על החברה הישראלית.

הנושא המרכזי שנבחן בדוח זה הינו הפערים החברתיים- כלכליים בישראל. המחאה החברתית, העלתה לסדר היום הציבורי את מצוקותיו של מעמד הביניים. מעמד הביניים מוגדר על סמך המדד החברתי-כלכלי שפותח בלמ"ס. מדד זה חילק את הרשויות המקומיות לעשרה אשכולות, על פי 14 משתנים דמוגרפיים, כלכליים וחברתיים. בדוח זה, מעמד הביניים מוגדר על סמך המדד החברתי-כלכלי שפותח בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה . תושבי הרשויות המקומיות בשלושת האשכולות הנמוכים של המדד (3-1) הוגדרו כשייכים למעמד חברתי-כלכלי נמוך; תושבי הרשויות באשכולות 4 עד 7 הוגדרו כשייכים למעמד חברתי-כלכלי בינוני;  תושבי הרשויות באשכולות 8 עד 10 הוגדרו כשייכים למעמד חברתי-כלכלי גבוה.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}