ו' אדר, תשע"ב
29 פברואר 2012
053/2012

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • מאז קום המדינה עלו לישראל יותר מ- 3.092 מליון עולים, כ-41% מתוכם מאז שנת 1990 

  • בשנת 2011 - שיעור העולים היה 2.2 עולים ל-1,000 תושבים, כמו בשנת 2010 

  • מכלל העולים ב-2011, 43% הגיעו מברה"מ לשעבר, בעיקר מרוסיה ואוקראינה, 16% הגיעו מאתיופיה ו- 14% הגיעו מארצות הברית.

  • הגיל החציוני של העולים שעלו בשנת 2011 (הגיל שמחצית מהעולים היו צעירים ממנו) עמד על 29 שנים.

  • המספר הגבוה ביותר של העולים שהגיעו ב-2011 השתקעו במחוז ירושלים


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}