י"ב ניסן, תשע"ב
04 אפריל 2012
087/2012
כתבה שולמית מקסימוף, תחום מאזן תשלומים ומסחר בין-לאומי
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • ירידה בצריכת מים עירונית - ב-2010 הסתכמה צריכת המים בעיריות ובמועצות מקומיות ב-69.4 מ"ק לנפש, לעומת 72.6 מ"ק לנפש בשנת 2009. צריכת המים העירונית בעיריות הסתכמה ב-70.4 מ"ק לנפש ירידה לעומת 73.5 מ"ק בשנת 2009, ובמועצות מקומיות צריכת המים העירונית הסתכמה ב- 64.5 מ"ק לנפש ירידה לעומת 67.8 מ"ק בשנת 2009.   

  • ההכנסה הממוצעת מגביית ארנונה כללית לנפש הסתכמה בעיריות ב-2,643 ש"ח, במועצות אזוריות ב-2,421 ש"ח ובמועצות מקומיות ב-1,174 ש"ח.

  • ההכנסות העצמיות [1] של הרשויות המקומיות בשנת 2010 הסתכמו ב- 28,824 מיליוני ש"ח גידול ריאלי של 0.8% בהשוואה לשנת 2009.

  • מבין העיריות, בתל אביב-יפו ההכנסות העצמיות היוו 88.2% מהכנסות העירייה, בקריית ביאליק 86.4% וביהוד 85.9%, בעוד שברהט הן היוו 28.3% ובאום אל-פחם היוו 28.6% מהכנסות העירייה.

  • ב- 146 רשויות מקומיות חלה ירידה ריאלית בהכנסות העצמיות בשנת 2010. 

  • הכנסות הרשויות מהשתתפות הממשלה בשנת 2010 הסתכמו ב-14,833 מיליוני ש"ח, גידול ריאלי של 4.1% בהשוואה לשנת 2009.

  • בשנת 2010 נרשמה ירידה ריאלית של 18.4% בגירעון התקציבי של הרשויות המקומיות.

  • ב-103 רשויות מקומיות נרשם גירעון תקציבי בשנת 2010, לעומת 107 ב-2009.


[1] הכנסות עצמיות - הכנסות שהרשויות עצמן גובות מפרטים וממוסדות כגון: ארנונה כללית, אגרות היטלים ועוד.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}