ו' אדר, תשע"ב
29 פברואר 2012
051/2012
כתבה דינה כהן, תחום בינוי ורשויות מקומיות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
שנת 2011 :

  • הוחל בבנייתן של כ- 44 אלף דירות, 9% יותר מאשר בשנת 2010

  • עלייה של 30% במספר הדירות שהוחל בבנייתן במחוז הדרום, בהשוואה לשנת 2010


אוקטובר-דצמבר 2011 : 

  • ירידה של כ-8% ושל כ-13% במספר הדירות שהוחל בבנייתן, בהשוואה לרבע המקביל אשתקד ולרבע השלישי של 2011, בהתאמה


בסוף דצמבר 2011 :

  • כ-80 אלף דירות בבנייה פעילה, המספר הגבוה ביותר מאז יוני 1999


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}