כ"ט תשרי, תשע"ג
15 אוקטובר 2012
269/2012
כתב ארז טרבלסי, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
ינואר- ספטמבר 2012 ( נתונים מקוריים) :

  • בינואר - ספטמבר השנה נרשמו 3.5 מיליון יציאות [1] ישראלים לחו"ל - בדומה לאותה תקופה אשתקד

  • בדרך האוויר נרשמו 3.1 מיליון יציאות לחו"ל - עלייה של  1% לעומת אותה תקופה ב 2011

  • בדרך היבשה נרשמה ירידה של כ - 10% שנבעה מירידה חדה של כ – 26% ביציאות למצרים 

  • בימי חמישי לפני ראש השנה ולפני סוכות (13 ו - 27 בספטמבר)  נרשם שיא יומי של יציאות לחו"ל של ישראלים - 28 אלף, לעומת 11 אלף יציאות בממוצע ליום השנה. 


יוצאים [2] לחו"ל ספטמבר :

  • 466 אלף ישראלים יצאו לחו"ל בחודש ספטמבר השנה , 444 אלף מהיוצאים לחו"ל יצאו פעם אחת בלבד במהלך חודש ספטמבר  והשאר (22 אלף) יצאו לחו"ל בחודש זה פעמיים או יותר (כ - 70% מהיוצאים פעמיים או יותר היו גברים)


יציאות ישראלים לחו"ל לפי גיל ומין :

  • בחודש ספטמבר,בעקבות חופשות החגים, מספר היציאות לחו"ל של גילי 0 – 19 היה גבוה יחסית לחודשים ינואר - יוני ( 72 אלף לעומת 32 אלף בממוצע חודשי) אך נמוך ממספר היציאות הממוצע בחודשי הקיץ (156 אלף) .


[1] כולל יציאות של אזרחים ישראלים המתגוררים בחו"ל ומגיעים לביקורי מולדת (כ-4% מכלל היציאות)

[2] יש לשים לב להבדל בין מספר הישראלים היוצאים לבין מספר יציאות הישראלים


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}