י"א תשרי, תשע"ג
27 ספטמבר 2012
257/2012
כתבה דינה כהן, תחום בינוי ורשויות מקומיות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
הכמות המבוקשת של דירות חדשות בינואר-אוגוסט 2012 :

  • עלייה של כ-7% - בהשוואה למאי-דצמבר 2011

  • ירידה של כ-3% - בהשוואה לינואר-אוגוסט 2011


בסוף אוגוסט 2012 :

  • כ-20,030 דירות חדשות נותרו למכירה - כ-7% יותר מאשר בסוף אוגוסט 2011, אך כ-6% פחות מאשר בסוף יוני 2012


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}