כ"ז חשון, תשע"ג
12 נובמבר 2012
305/2012

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
 • בחודשים ינואר-אוקטובר 2012 נרשמו 3.0 מיליון כניסות מבקרים לישראל - 8% יותר מהתקופה המקבילה אשתקד ( 2.8 מיליון).

 • בחודשים ספטמבר - אוקטובר (בהם חלים חגי תשרי) נרשמו קרוב ל-700 אלף כניסות מבקרים -עלייה של 11% בהשוואה לחודשים המקבילים אשתקד (630 אלף כניסות בספטמבר אוקטובר 2011).


אוקטובר 2012 :

 • 391 אלף כניסות של מבקרים לישראל. 298 אלף כניסות היו של תיירים [1].

 •  מתוך כניסות התיירים 254 אלף היו בדרך האוויר.

 • בחודש אוקטובר 2012 נרשמו 93 אלף כניסות של מבקרי יום [2]. 34 אלף מהן היו בדרך היבשה, ומתוכן 30 אלף (88% מהכניסות דרך היבשה) היו כניסות דרך גבול אילת (טאבה). בנוסף לכך נרשם מספר שיא של נוסעים בשיוט [3] - 52 אלף כניסות.


הארצות העיקריות של מבקרי יום שנכנסו דרך אילת (טאבה) בחודש אוקטובר 2012:

 • רוסיה - 20,700

 • אוקראינה - 2,900

 • פולין - 2,500

 • בנוסף נרשמו 3,600 כניסות של מבקרי יום מרוסיה דרך נתב"ג.


נתוני המגמה אוגוסט - אוקטובר 2012 :

 • בשלושת החודשים האחרונים (אוגוסט - אוקטובר 2012) נרשמה עלייה של 16% בחישוב שנתי בכניסות תיירים סה"כ, זאת בדומה לעלייה שנרשמה בשלושת החודשים הקודמים (מאי-יולי) 17% בחישוב שנתי.

 • בכניסות דרך האוויר באוגוסט - אוקטובר 2012 נרשמה עלייה של 19% בחישוב שנתי, זאת בדומה לעלייה שנרשמה בשלושת החודשים הקודמים (מאי - יולי )18% בחישוב שנתי.


[1] "תייר"- מבקר השוהה בישראל ויוצא ממנה בתאריך שונה מתאריך הכניסה (לא באותו היום)

[2] "מבקר יום" - מבקר הנכנס ויוצא מישראל באותו תאריך (אותו יום) בקבוצה זו כלולים גם הנוסעים בשיוט

[3] "נוסע בשיוט" - תייר בשייט חופים הנכנס לישראל ליום או יומיים וחוזר לאונייה ללינה


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}