ב' סיון, תשע"ב
23 מאי 2012
136/2012
כתבו ניקול אמור, שושי באשר, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
ינואר-אפריל 2012 :

  • בארבעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם מספר הלינות במלונות התיירות ב-6.4 מיליון - יציבות לעומת אותה תקופה אשתקד. 3.1 מיליון לינות היו של ישראלים (עלייה של כ- 5% לעומת 2011), והיתר, 3.3 מיליון היו של תיירים שהיוו  כ-52% מסך כל הלינות במלונות. 

  • תפוסת החדרים במלונות הייתה 61% בהשוואה לינואר- אפריל 2011 - 62%. 

  • תפוסת החדרים במחוזות (לוח א') - נעה בין 53% במחוזות הצפון והמרכז ל-69% במחוז תל אביב. בהשוואה לינואר-אפריל 2011 נרשמה ירידה בכל המחוזות.  הירידה הגדולה ביותר נרשמה במחוז חיפה (57% לעומת 60%).

  • תפוסת החדרים לפי ישובי תיירות נבחרים (לוח ב') - בהשוואה לינואר-אפריל 2011 נרשמה ירידה בכל הישובים, פרט לים המלח (73% לעומת 72%) הירידה הגבוהה ביותר נרשמה באילת (57% לעומת 60%).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}