ה' אלול, תשע"ב
23 אוגוסט 2012
222/2012

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
ינואר-יולי 2012 :

  • בשבעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם מספר הלינות במלונות התיירות ב-12.5 מיליון - עלייה של 2% לעומת אותה תקופה אשתקד. 6.7 מיליון לינות היו של ישראלים (עלייה של כ- 4%
    לעומת 2011), והיתר 5.7 מיליון היו של תיירים שהיוו 46% מסך כל הלינות במלונות.

  • תפוסת החדרים במלונות הייתה 65% בדומה לינואר- יולי 2011.

  • תפוסת החדרים במחוזות (לוח א') - נעה בין 56% במחוזות הצפון ל-74% במחוז תל אביב. בהשוואה לינואר-יולי 2011 נרשמה ירידה במחוזות חיפה והמרכז של כ-4% ועלייה קטנה (יציבות) בשאר המחוזות.

  • תפוסת החדרים לפי ישובי תיירות נבחרים (לוח ב') - בהשוואה לינואר-יולי 2011 נרשמה עלייה בכל הישובים, פרט לחיפה  ותל אביב. העלייה הגבוהה ביותר נרשמה בשפת ים המלח (77% לעומת 75%).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}