ה' תמוז, תשע"ב
25 יוני 2012
163/2012

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
ינואר-מאי 2012 :

  • בחמשת החודשים הראשונים של השנה הסתכם מספר הלינות במלונות התיירות ב-8.3 מיליון – עלייה של 2% לעומת אותה תקופה אשתקד. 4.1 מיליון לינות היו של ישראלים (עלייה של כ- 7% לעומת 2011), והיתר, 4.2 מיליון היו של תיירים שהיוו  51% מסך כל הלינות במלונות. 

  • תפוסת החדרים במלונות הייתה 63% בדומה  לינואר- מאי 2011. 

  • תפוסת החדרים במחוזות (לוח א') - נעה בין 5%5 במחוזות הצפון והמרכז ל-72% במחוז תל אביב. בהשוואה לינואר-מאי 2011 נרשמה ירידה ברוב המחוזות.  הירידה הגדולה ביותר נרשמה במחוז חיפה (59% לעומת 62%).

  • תפוסת החדרים לפי ישובי תיירות נבחרים (לוח ב') - בהשוואה לינואר-מאי 2011 נרשמה ירידה ברוב הישובים, פרט לים המלח  וטבריה. הירידה הגבוהה ביותר נרשמה בחיפה (63% לעומת 65%) ובתל אביב יפו  (72%  לעומת 74%).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}