ז' חשון, תשע"ג
23 אוקטובר 2012
283/2012
כתבו ניקול אמור, שושי באשר, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
ינואר-ספטמבר 2012 :

  • בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם מספר הלינות במלונות התיירות ב-16.7 מיליון - עלייה של 2% לעומת אותה תקופה אשתקד. 9.5 מיליון לינות היו של ישראלים (עלייה של כ- 5% לעומת 2011), והיתר 7.1 מיליון היו של תיירים שהיוו 43% מסך כל הלינות במלונות.

  • תפוסת החדרים במלונות הייתה 66% בדומה לינואר-ספטמבר 2011.

  • תפוסת החדרים במחוזות (לוח א') - נעה בין 57% במחוזות הצפון ל-73% במחוז תל אביב. בהשוואה לינואר-ספטמבר 2011 נרשמה ירידה בכל המחוזות, פרט למחוז הדרום (עלייה של 2%).

  • תפוסת החדרים לפי ישובי תיירות נבחרים (לוח ב') - בהשוואה לינואר-ספטמבר 2011 נרשמה ירידה בכל הישובים, פרט לאילת ושפת ים המלח. העלייה הגבוהה ביותר נרשמה בשפת ים המלח (77% לעומת 75%), והירידות הגדולות היו בחיפה ותל אביב-יפו.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}