י"ב אב, תשע"ב
31 יולי 2012
198/2012
כתבה יעל גורודניצקי
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
אפריל - יוני 2012 (על פי נתוני מגמה):

  • יבוא חומרי גלם עלה ב-9.4% בחישוב שנתי

  • מספר לינות התיירים במלונות תיירות עלה ב-6.4% בחישוב שנתי

  • רכישות בכרטיסי אשראי עלו ב-4.2% בחישוב שנתי

  • מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.4% בחישוב שנתי

  • מדד המכירות ברשתות שיווק ירד ב-0.9% בחישוב שנתי

  • יצוא הסחורות ירד ב-3.3% בחישוב שנתי

  • יבוא מוצרי השקעה ירד ב-6.1% בחישוב רבעוני) 22.2% בחישוב שנתי)


אפריל - מאי 2012 (על פי נתוני מגמה) :

  • מדד הפדיון במסחר הקמעוני עלה ב-6.6% בחישוב שנתי

  • מדד הייצור התעשייתי עלה ב-5.4% בחישוב שנתי

  • מדד הפדיון לכל ענפי המשק עלה ב-3.4% בחישוב שנתי

[*] החל מחודש ינואר נתוני יבוא ויצוא סחורות מתפרסמים בשקלים חדשים .יצוין כי הנתונים בשקלים מומרים לפי שער 1 הדולר החודשי הממוצע של ארה"ב .מאז ,ההתייחסות בגוף ההודעה היא לנתונים בשקלים חדשים אם לא צוין אחרת.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}